Краеведение

«Краеведческие новинки»

2019 год

Гісторыя праз лёсы. Том 6Марціновіч, А. Гісторыя праз лёсы. Т. 6 : для сярэдняга школьнага ўзросту / А. А. Марціновіч. — Мінск : Беларуская навука, 2019. — 335 с.

Шосты том аўтарскай серыі лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнай літаратурнай прэміі ў галіне прозы, шэрагу прэстыжных літаратурных прэмій, заслужанага дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь, ураджэнца Случчыны  Алеся Марціновіча «Гісторыя праз лёсы» складаецца з чарговых трох кніг. У першай «Кожны лёс – адметнае штось» расказваецца пра мастакоў, якія паспяхова працавалі на сумежжы дзвюх культур – рускай і беларускай. Кніга другая «Як беларусы Маскву ўпрыгожвалі» знаёміць з беларусамі, якія аздаблялі храмы сталіцы Масковіі. Героі трэцяй кнігі «Птушаняты гнязда Пятрова» – выхадцы з ВКЛ, паплечнікі Пятра І. Кнігі прывабліваюць багаццем фактычнага матэрыялу, прысутнасцю нечаканых і неверагодных эпізодаў. Адрасавана дзецям сярэдняга школьнага ўзросту, а таксама ўсім, хто неабыякавы да нацыянальнай гісторыі.

Кніга паступіла ў дзіцячы аддзел і аддзел кнігасховішча Слуцкай раённай цэнтральный бібліятэкі, а таксама ў гарадскія бібліятэкі-філіялы №1, 2, Сяражскую інтэгрыраваную сельскую бібліятэку-філіял №4, Вежскую сельскую бібліятэку-філіял №6, Лучнікоўскую сельскую бібліятэку-філіял №7, Вясейскую сельскую бібліятэку-філіял №9, Квасыніцкую сельскую бібліятэку-філіял №10.


Щеглов, Г. Э. Федор Серно-Соловьевич : православный белорусский публицистЩеглов, Г. Э. Федор Серно-Соловьевич : православный белорусский публицист : биобиблиографический очерк / священник Гордей Щеглов. – Минск : Издательство Минской духовной академии, 2017. – 64 с.

Имя Федора Федоровича Серно-Соловьевича в Беларуси известно прежде всего как имя автора исторического очерка «Древнерусский город Слуцк и его святыни», вышедшего в свет в 1896 году в типографии А. Р. Сыркина в городе Вильно.

Вместе с тем, литературное наследие Ф.Ф. Соловьевича составляет 85 публикаций, посвященных церковной жизни на белорусских землях в XIX столетии.

Издательство Минской духовной академии выпустило книгу профессора иерея Гордея Щеглова «Федор Серно-Соловьевич: православный белорусский публицист. Биобиблиографический очерк». Автор сделал важный шаг в изучении биографии и наследия малоизвестного белорусского историка.

В книге представлены наиболее полные биографические сведения о белорусском публицисте, а также полный библиографический список его работ.

Книга поступила в читальный зал, на абонемент и в отдел книгохранения Слуцкой районной центральной библиотеки.


Ціткоўскі, І. А. Мастацтва Случчыны : гісторыя, імёны, творы Ціткоўскі, І. А. Мастацтва Случчыны : гісторыя, імёны, творы / Ігар Ціткоўскі. — Мінск : Тэхналогія, 2019. — 211 с.

Агляд кнігі на сайце Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі:

Мастацтва Случчыны

Багатая гісторыя краіны — гэта не толькі пра сталіцу, якая, канешне ж, — палітычны, эканамічны, адміністрацыйны і культурны цэнтр. Гэта пра тое, што у кожным яе рэгіёне, горадзе, вёсцы ёсць свая адметная гісторыя. І кожны з іх таксама — культурны цэнтр.      Кніга Ігара Ціткоўскага «Мастацтва Случчыны: гісторыя, імёны, творы» прыцягвае ўвагу і прымушае спыніцца. Перш за ўсё таму, што падаецца неверагодным, што адзін чалавек здольны падрыхтаваць сапраўды акадэмічнае па грунтоўнасці, дакладнай структураванасці і ахопу матэрыяла выданне.  

Здзіўленне змяняецца павагай, калі чытаеш ва уступе аўтарскія падзякі супрацоўнікам музееў, навукоўцам, мастакам, калекцыянерам, працаўнікам бібліятэк і сродкаў масавай інфармацыі, калі бачыш падрабязную інфармацыю пра рэпрадукцыі і спіс літаратуры напрыканцы амаль кожнага артыкула.       Гістарычны перыяд — ад старажытнасці да канца XX стагоддзя. Звесткі — пра мастацкае жыццё краю, узоры твораў старажытных майстроў, пра біяграфіі і творчасць мастакоў (прафесіяналаў і аматараў), што мелі і маюць дачыненне да Случчыны з улікам афіцыйных межаў тэрыторыі раёна ў розныя часы.      А тое, што аўтар кнігі — мастак, дадае ёй нейкага ледзь адчувальнага шарму.

https://business.facebook.com/KniznajaPalataBel/posts/446799696060170

З прадмовы аўтара:

Кніга «Мастацтва Случчыны. Гісторыя, імёны, творы» прысвечана развіццю выяўленчага мастацтва краю ад старажытнасці да канца XX ст. Найперш падаюцца звесткі пра творчасць мясцовых мастакоў — як прафесіяналаў, так і аматараў. Увага таксама аддаецца нараджэнцам краю, якія жылі ці жывуць за яго межамі, і тым майстрам, хто мог працаваць тут часова ці іншым чынам далучыўся да стварэння мясцовай культурнай спадчыны.

Кола выбраных мастакоў вызначаецца ў адпаведнасці з разгляданым часам і з улікам тагачасных афіцыйных межаў тэрыторыі рэгіёна. Да канца XVIII ст. гэта Слуцкае княства, у XIX — пачатку XX ст. — Слуцкі павет, цяпер — Слуцкі раён.

3 прычыны адсутнасці звестак пра старажытных майстроў да XVII ст. даецца толькі агульны агляд мастацкага жыцця і апісанне асобных твораў. Таксама акрэсліваецца развіццё дэкаратыўна — ўжытковага мастацтва і архітэктуры. Гэтыя віды мастацтва не з’яўляюцца аб’ектам даследавання, тым не менш пры нястачы інфармацыі па галоўнай тэме ўвядзенне адпаведных падраздзелаў дапамагае пашырыць уяўленне пра культурную сітуацыю ў пэўны перыяд.

Артыкулы завяршаюцца спісам выкарыстанай літаратуры, да якой можна звярнуцца пры жаданні ўдакладніць або пашырыць веды па абранай тэме. У іх ліку грунтоўныя навуковыя даследаванні, матэрыялы з энцыклапедый і каталогаў, публікацыі ў рэспубліканскай і мяс­цовай перыёдыцы, матэрыялы інтэрнэт-сайтаў.

Прапанаванае ў кнізе размеркаванне творцаў XX ст. па пэўных раздзелах даволі ўмоўнае: некаторыя майстры маглі б заняць месца як у адным раздзеле, так і ў іншым. Калі мастак працаваў на мяжы эпох, перавага аддавалася таму перыяду творчасці, які звязаны са Случчынай.


Рукою мастера. Творчество художников Минщины Рукою мастера. Творчество художников Минщины [Изоматериал] = By a master’s hand. Works of the artists of Minsk region : альбом / сост. Н. И. Полтавец ; редкол.: А. Н. Карлюкевич и др. ; авт. вступительной статьи Н. В. Шарантович. — Минск : Звязда, 2016. — 215 с.

Альбом «Рукою мастера. Творчество художников Минщины» собрал под одной обложкой работы художников в самых разных жанрах и стилях. Каждый из них изображает окружающую действительность или приоткрывает дверь в собственный внутренний мир средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного творчества. Все мастера, чьи работы представлены в этом альбоме, разные, но у них есть одно общее качество – они тонко чувствуют и могут ярко выразить свои мысли и ощущения. На его 200 страницах представлено творчество более 50 художников.

Слуцкій район в данном альбоме представляют художники: Владимир Самойлович Басалыга, Михаил Самуилович Басалыга, Надежда Гавриловна Брановец, Владимир Ильич Витко, Владимир Николаевич Вишневский, Владимир Петрович Голуб, Иван Михайлович Протасеня, Владимир Павлович Ходорович, Владимир Яковлевич Цеслер.

Книга поступила в читальный зал Слуцкой районной центральной библиотеки.


Алесь Жук "Свята дажджу"Жук, А. Свята дажджу : аповесці, апавяданні / Алесь Жук. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2019. — 526 с. — (Беларуская проза XXI стагоддзя).

Творчасць нашага земляка, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі і літаратурнай прэміі імя Івана Мележа Алеся Жука даўно вядома шырокаму колу чытачоў. На яго рахунку некалькі дзясяткаў кніг. Творы пісьменніка вывучаюць у школе, чытаюць і перачытваюць ўсё новыя і новыя пакаленні чытачоў.

У кнігу Алеся Жука “Свята дажджу”, якая папоўніла серыю “Беларуская проза ХХІ стагоддзя” ўвайшла кніга аповесцяў “Праклятая любоў”, што складаецца з аповесцяў “Халодная птушка”, “Чыгун”, “Паляванне на Апошняга Жураўля”, “Праклятая любоў” і “…І забывай мяне”. Чытачы з шматгадовым чытацкім стажам могуць сказаць, што гэтыя творы яны даўно чыталі. Так! Гэтыя аповесці друкаваліся, але ў гэтым выданні яны змешчаны ў тым варыянце, як яны былі напісаны. Пісьменнік вярнуў у творы раздзелы, якія былі выкінуты цэнзурай і выкінуў раздзелы, якія былі спецыяльна напісаны, каб аповесці прайшлі цэнзуру. Словам, кніга аповесцяў “Праклятая любоў” у гэтым выданні друкуецца ў аўтарскай рэдакцыі.

У кнізе акрамя кнігі аповесцяў змешчаны апавяданні, якія  яшчэ не выходзілі ў кніжным фармаце і былі напісаны ўжо ў ХХІ стагоддзі: “Сонечны снег”, “Дачны туман”, “Стары і смерць”, “Далёкія коні дзяцінства”, “Свята дажджу”.

Агляд кнігі ад Людмілы Рублеўскай:

«Нi ад чаго гэтак не балiць душа, нiчаму гэтак не радуецца, як роднаму свайму полю, якое праплыве    пад шызым крылом тваiм…» Прыпавесць пра Апошняга Жураўля можна назваць лейтматывам прозы выдатнага беларускага пiсьменнiка Алеся Жука. Казку распавядае ўнуку герой аповесцi «Паляванне на Апошняга Жураўля» Сцяпан Дзямiдчык. Гаспадыня прыкмецiла, як зграя журавоў ператвараецца ў прыгожых хлапцоў, i апошняга, самага прыгожага, затрымлiвае, прыхаваўшы ягонае пер’е, — пазнаеце перавернуты на беларускi лад магiстральны сюжэт? Вось ад гэтага хлапца-птушкi, якi мусiў стаць Гаспадаром, i пайшоў род герояў… «А той бацька, Апошнi Журавель, усё нiяк пра чараду сваю забыцца не мог. Усё выйдзе, як ляцяць жураўлi, на бераг возера, угору глядзiць i песнi спявае…»

Многiя героi Алеся Жука нагадваюць гэтага персанажа, з’ядноўваючы ў сабе сялянскую цягавiтасць, прывязанасць да зямлi ва ўсiх яе матэрыяльных праявах — i паэтычны позiрк на свет, iмкненне да духоўнага. Толькi ў такiм з’яднаннi адбываецца гарманiчная асоба. Але наканавана ёй сутыкацца з неразуменнем, жыць у супрацьстаяннi з чужой хцiвасцю i абыякавасцю. Людзi ж не любяць тых, каму ёсць справа да ўсяго, хто шукае справядлiвасцi… Сцяпан Дзямiдчык гiне ад кулi браканьера. Старая Анэта з аповесцi «Халодная птушка» пераязджае ў горад, да сына, пакiдаючы родную хату, — усё роўна што памiрае. Аўтар паказвае складаныя нюансы чалавечых адносiн. Тая самая Анэта зацята i сумленна працавала на зямлi… Але цi не згубiлася за гэтай працай нешта важнае? Гераiня баiцца асэнсоўваць моманты страчанай духоўнай блiзкасцi з мужам, з дзецьмi… Бо часам варта ўчыняць не так, як заведзена, а як падказвае сэрца.

Пiсьменнiк праўдзiва апiсвае павароты беларускай гiсторыi, на якiх ламалiся лёсы, знiкала чалавечнасць: раскулачванне, рэпрэсii, вайна, сiстэма, у якой чалавек быў толькi шрубчыкам. Але заўсёды можна захаваць у сабе чалавечнасць. Праўда, часам за гэта даводзiцца дорага плацiць. Добрая, якасная проза, якая выпрацоўвае лiтаратурны густ.

Людміла Рублеўская
Беларусь сегодня. – 2019. – 5 апр. – С. 16.

Кніга паступіла на абанемент Слуцкай раённай цэнтральный бібліятэкі


Солдаты ДОТа №205Шакулов, Г. Л. Солдаты ДОТа № 205 : повесть / Григорий Шакулов, Александр Гилеп ; худож. М. Ясыченко. — Минск : Звязда, 2019. — 119 с.

«Солдаты ДОТа № 205» — это книга-воспоминание. Повесть написана Григорием Шакуловым по рассказам Александра Гилепа — непосредственного участника военных событий — и по записям в походном журнале отряда ДОТа № 205. Главные герои произведения имеют своих прототипов, и все, о чем рассказывается, происходило на самом деле.  Повесть освещает героические дни обороны Полоцкой земли в самом начале войны — в июле 1941 года. Бои проходили на так называемой «Линии Сталина» Полоцкого укрепрайона. Большинство описываемых событий происходит в Витебской и Смоленской областях.

Гилеп Александр Андреевич родился в 1906 году в городе Слуцке Минской области. В июле 1941 года воевал в пулеметной роте отдельного пулеметного батальона Полоцкого укрепрайона и был одним из бойцов ДОТа № 205. Он является прототипом военфельдшера Василия Орехова.

В 1964—1965 годах жил в городе Городок Витебской области, работал медиком.

Награжден орденом Отечественной войны II степени.

Книга поступила на абонемент, читальный зал, отдел книгохранения Слуцкой районной центральной библиотеки, городские библиотеки-филиалы №1,2, Лучниковскую сельскую библиотеку-филиал №7, Весейскую сельскую библиотеку-филиал №9.


Масленицына, И. А. Анастасия Слуцкая Масленицына, И. А. Анастасия Слуцкая : для среднего и старшего школьного возраста / Ирина Масленицына, Николай Богодяж. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2018. – 445 с.. — (История для школьников).

Книга посвящена уникальной представительнице белорусской истории – княгине-воительнице Анастасии Ивановне Слуцкой, жене слуцкого князя Семёна Олельковича. Она была личностью исключительной, из числа тех, которые посылаются каждому народу не более десятка в столетие, которыми нельзя не восхищаться и следует гордиться. Анастасия Слуцкая вошла в историю Беларуси как защитница Слуцкого княжества от набегов крымских татар в начале XVI века. Память о ней жива в Беларуси и в наши дни.

Предлагаем нашим читателям заглянуть в глубь столетий и пережить все перипетии эпохальных исторических событий. Книга будет полезной для углублённого изучения истории Отечества.

Книга поступила в детский отдел, отдел книгохранения Слуцкой районной центральной библиотеки, городские библиотеки-филиалы №1,2, Специализированную библиотеку-филиал №27, Серяжсуюя сельскую интегрированную библиотеку-филиал №4, Вежскую сельскую библиотеку-филиал №6, Лучниковскую сельскую библиотеку-филиал №7, Весейскую сельскую библиотеку-филиал №9, Квасыничскую сельскую библиотеку-филиал №10, Гацуковскую сельскую библиотеку-филиал №12, Грескую сельскую библиотеку-филиал № 14, Замостскую сельскую библиотеку-филиал №15, Козловичскую сельскую библиотеку-филиал №19, Ленинскую сельскую библиотеку-филиал №20, Лядненскую сельскую библиотеку-филиал №22, Октябрьскую сельскую библиотеку-клуб-филиал №32, Повстынскую сельскую библиотеку-филиал №34, Подлесскую сельскую библиотеку-филиал №35, Селищанскую сельскую библиотеку-филиал №40, Бокшицкую сельскую библиотеку-филиал №42.


2018 год

Аўтарская серыя лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беяарусь, Літаратурных прэмій імя Максіма Багдановіча і Уладзіміра Калесніка, прэміі «Залаты Купідон», прэміі беларускага саюза журналістаў «Залатое пяро», заслужанага журналіста БСЖ, ураджэнца Случчыны Алеся Марціновіча «Гісторыя праз лёсы» мае на мэце пазнаёміць дзяцей з выдатнымі людзьмі, якія ў розны час жылі на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Дзяржаўныя дзеячы і ваенныя, вучоныя і падарожнікі, мастакі і акцёры, кампазітары і друкары, вынаходнікі і спевакі — яны тыя, кім нельга не ганарыцца. Д\ый прадстаўнікі іншых прафесій таксама заслугоўваюць нашай ўдзячнай памяці і пашаны.

Гісторыя праз лесыМарціновіч, А. Гісторыя праз лёсы. Т. 2 : для сярэдняга школьнага ўзросту / А. А. Марціновіч. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — 351 с.

“Маглі ўскрыкнуць “Эўрыка” – так называецца кніга трэцяя другога тома аўтарскай серыі, у якой размешчыны матэрыял пра знакамітых ураджэнцаў г. Слуцка: астранома Вітольда Цэраскага і канструктара авіацыйных і ракетных рухавікоў Сямёна Косберга.

Кніга паступіла ў дзіцячы аддзел і аддзел кнігасховішча Слуцкай раённай цэнтральный бібліятэкі, а таксама ў гарадскія бібліятэкі-філіялы №1, 2, Спецыялізаваную гарадскую бібліятэку-філіял №27, Сяражскую інтэгрыраваную сельскую бібліятэку-філіял №4, Вежскую сельскую бібліятэку-філіял №6, Лучнікоўскую сельскую бібліятэку-філіял №7, Вясейскую сельскую бібліятэку-філіял №9, Квасыніцкую сельскую бібліятэку-філіял №10, Вялікасліўскую сельскую бібліятэку-клуб-філіял №11, Гацукоўскую сельскую бібліятэку-філіял №12, Грэскую сельскую бібліятэку-філіял №14, Замосцкую сельскую бібліятэку-філіял №15, Знаменскую сельскую бібліятэку-філіял №16, Казловіцкую сельскую бібліятэку-філіял №19, Ленінскую сельскую бібліятэку-філіял №20, Лядненскую сельскую бібліятэку-філіял №22, Навадворцаўскую сельскую бібліятэку-філіял №30, Агароднікаўскую сельскую бібліятэку-клуб-філіял №31, Акцябрскую сельскую бібліятэку-філіял №32, Паўстынскую сельскую бібліятэку-філіял №34, Падлескую сельскую бібліятэку-філіял №35, Селішчанскую сельскую бібліятэку-філіял №40, Бокшыцкую сельскую бібліятэку-філіял №42, Сорагаўскую сельскую бібліятэку-філіял №43.

Марціновіч, А. Гісторыя праз лёсы. Т. 4 : для сярэдняга школьнага ўзросту / Алесь Марціновіч. — Мінск : Беларуская навука, 2018. — 355 с.

Асветнік, перакладчык, кнігавыдавец, літаратар, славуты выпускнік і педагог Слуцкай гімназіі Ілья Капіевіч –герой аднаго з раздзелаў 4-га тома серыі кніг А. Марціновіча.

Кніга паступіла ў дзіцячы аддзел і аддзел кнігасховішча Слуцкай раённай цэнтральный бібліятэкі, а таксама ў гарадскія бібліятэкі-філіялы №1, 2, Сяражскую інтэгрыраваную сельскую бібліятэку-філіял №4, Вежскую сельскую бібліятэку-філіял №6, Лучнікоўскую сельскую бібліятэку-філіял №7, Вясейскую сельскую бібліятэку-філіял №9, Квасыніцкую сельскую бібліятэку-філіял №10.

Марціновіч, А. Гісторыя праз лёсы. Т. 5 : для сярэдняга школьнага ўзросту / Алесь Марціновіч. — Мінск : Беларуская навука, 2018. — 346 с.

У 5 томе Алесь Марціновіч распавядае пра таленавітага мастака са Слуцка Кандрата Карсаліна, чалавека незвычайнага лёсу, які прайшоў складаны шлях ад іканапісца-самавука да акадэміка партрэтнага жывапісу пры Імператарскай Акадэміі мастацтваў і тытулярнага саветніка.

Кніга паступіла ў дзіцячы аддзел і аддзел кнігасховішча Слуцкай раённай цэнтральный бібліятэкі, а таксама ў гарадскія бібліятэкі-філіялы №1, 2, Сяражскую інтэгрыраваную сельскую бібліятэку-філіял №4 ,Вежскую сельскую бібліятэку-філіял №6, Лучнікоўскую сельскую бібліятэку-філіял №7, Вясейскую сельскую бібліятэку-філіял №9, Квасыніцкую сельскую бібліятэку-філіял №10.


Задержаться у ворот раяХилькевич, В. П. Задержаться у ворот рая [Текст] : роман о любви в новеллах / Владимир Хилькевич. – Минск : Четыре четверти, 2018. – 244 с.

«Если ехать Варшавкой – старым шляхом, который пересекает всю Белую Русь с востока на запад, то сразу за славным городом Слуцком, за двумя речулочками, тихо и неприметно струящимися в широких полях – Случью и Весью, можно увидеть в стороне от шоссе обсаженную березами деревеньку хат на сто, а на ее улице, будними днями почти пустынной, – одинокую старуху в фиолетовой затертой телогрейке, привычно сидящую на скамейке у железных, поставленных сельсоветом ворот.

Деревушку над мелким голым яром в окрестных селах так и зовут – сельцо с бабою, хотя есть у нее свое имя – Красная Сторонка, приобретенное в пору великих перемен вместо архаичного Яковина Гряда».

Этими словами начинается роман “Задержаться у ворот рая” профессионального журналиста, литератора, нашего земляка Владимира Павловича Хилькевича. Журнальный вариант произведения был опубликован под названием «Люди божьи собаки».

Роман повествует о непростых людских судьбах. К главной героине Василинке, матери большой семьи «рыжиков», пережитое приходит видениями: поднятые кулаки над старшей дочерью, которой село не может простить связи с женатым мужчиной; мотыга в руке сына, защищавшего семью; «художества» других сыновей не радуют сердце женщины. Беспокойно ей за младшую дочь, которая даже на собственной свадьбе показывает свой норов.

Все они дети войны, и каждый по-своему пострадал от нее. А мать, деревенская знахарка и сказочница, долгие годы ждет мужа.

В романе, как в жизни, много грустного, светлого и по-настоящему смешного.

Книга поступила на абонемент, отдел книгохранения Слуцкой районной центральной библиотеки, а также в городские филиалы № 1, 2, Специализированную городскую библиотеку-филиал № 27, Лучниковскую сельскую библиотеку-филиал № 7, Весейскую сельскую библиотеку-филиал № 9, Гацуковскую сельскую библиотеку-филиал № 12, Сорогскую сельскую библиотеку-филиал № 43.


Баразна, М. Р. Выяўленчае мастацтва Беларусі XX стагоддзя / М. Р. Баразна. Мінск : Беларусь, 2017. 295 с.

Разглядаюцца асноўныя этапы гістарычнага развіцця выяўленчага мастацтва Беларусі XX стагоддзя. Даецца характарыстыка творчасці найбольш яркіх прадстаўнікоў беларускага мастацтва гэтага перыяду. Сярод іх – мастакі, жыццё і творчасць якіх звязаны са Случчынай: Алена Кіш, Георгій Скрыпнічэнка, Уладзімір Акулаў, Уладзімір Цэслер. Выданне багата ілюстравана.

 Кніга паступіла ў чытальную залу Слуцкай раённай цэнтральнай бібліятэкі.


Сержпутоўскі, А. К. Палешукі-беларусы : этнаграфічны нарыс / А. К. Сержпутоўскі ; пер. з рус. і камент. С. Грунтова ; падрыхтоўка тэксту, іл. і паслясл. А. Лысенкі. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 171 с.

Кніга прадстаўляе першае беларускае выданне рукапісу нашаг земляка Аляксандра Казіміравіча Сержпутоўскага (21.06.1864, в. Бялевічы Слуцкага раёна – 5.03.1940) «Палешукі-беларусы», створанага ў 1908 г. для Расійскага этнаграфічнага музея, дзе ён захоўваецца да цяперашняга часу разам з іншымі рукапісамі, калекцыямі і фотаархівам славутага этнографа. Выданне ўтрымлівае створаныя для яго аўтарам малюнкі і чарцяжы, а таксама падборку аўтарскіх фотаздымкаў 1910 г. з экспедыцыі ў Цэнтральнае Палессе.

Кніга будзе цікава этнографам, гісторыкам, краязнаўцам, шырокаму колу чытачоў, якія цікавяцца народнай культурай, спадчынай Беларусі і Палесся, а таксама творчасцю нашага знакамітага земляка.

Кніга паступіла ў чытальную залу Слуцкай раённай цэнтральнай бібліятэкі.


Сустрэчы з родным і блізкім : знаёмствы, адкрыцці, дыялогі / уклад. Н. Крыцкая ; прадм. С. Кандыбовіча. – Мінск : Звязда, 2017. – 383 с.. – (Адрасы Беларусі ў свеце).

У першай кнізе новай серыі “Адрасы Беларусі ў свеце” расказваецца пра старонкі супольнай беларуска-расійскай гісторыі, пра лёсы ўраджэнцаў Беларусі ў Расійскай Федэрацыі. У Маскву і Санкт-Пецярбург, у Казань і Екацярынбург, у іншыя гарады краіны-суседкі ехалі за адукацыяй, шукалі там сябе, імкнуліся да здзяйснення сваіх мар у авалоданні складанымі спецыяльнасцямі, мастацкім майстэрствам. Можна толькі падзівіцца, колькі артыстаў, мастакоў, пісьменнікаў, вучоных сфарміравалася з ліку беларусаў у Расіі. Канешне ж, аўтары зборніка расказалі толькі пра некаторых з іх, бо геаграфія такіх лёсаў шырокая і шматабсяжная.

 “Першы аўтограф Гагарына – яму”. Пад такой назвай у кнізе змешчаны нарыс лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, ураджэнца в. Казловічы Алеся Марціновіча, прысвечаны нашаму земляку, вучонаму ў галіне авіяцыйных і ракетных рухавікоў, канструктару Сямёну Арыевічу Косбергу.

Кніга паступіла ў чытальную залу і абанемент Слуцкай раённай цэнтральный бібліятэкі, а таксама ў гарадскія бібліятэкі-філіялы № 1, 2, Лучнікоўскую сельскую бібліятэку-філіял № 7, Казловіцкую сельскую бібліятэку-філіял № 19, Падлескую сельскую бібліятэку-філіял № 35 і Бокшыцкую сельскую бібліятэку-філіял № 42.


Ученые, прославившие Беларусь / Национальная академия наук Беларуси. Комиссия по истории науки. Отделение гуманитарных наук и искусств. Центральная научная библиотека им. Я. Коласа ; сост.: М. П. Ахремчик [и др.] ; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.] ; лит. обраб. А. А. Мартинович. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 366 с.

Книга содержит краткие очерки о белорусских ученых, представлявших разные научные отрасли и внесших значительный вклад в развитие как белорусской, так и мировой науки. Персоналии расположены в хронологической последовательности жизни и деятельности ученых.

В издании приводятся сведения о жизни, научных достижениях, вкладе в науку  ученых – уроженцев г. Слуцка и Слуцкого района. Среди них:

  • Цераский Витольд Карлович (09.05.1849, г. Слуцк – 29.05.1925), астрофизик, изобретатель и конструктор;
  • Федюшин Анатолий Владимирович (11.05.1891, г. Слуцк – 10.03.1972), белорусский ученый в области зоологии, паразитологии и охотоведения;
  • Вечер Александр Степанович (25.03.1905, д. Мащицы Слуцкого района – 04.05.1985), белорусский биохимик, писатель;
  • Рубанов Александр Сергеевич (12.09.1936, г. Слуцк – 23.07.2003), белорусский физик.

Книга поступила в читальный зал и детский отдел Слуцкой районной центральной библиотеки.


КАЛЕНДАРЬ

Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Версия для слабовидящих